Životní a úrazové pojištění si můžete snadno sjednat pod tímto odkazem. Službu zajišťuje RIXO.cz což je srovnávač, který vám pomůže porovnat ceny pojištění od několika pojišťoven najednou. Díky Jakpojistim.cz víte co si pojistit a díky RIXO.cz víte, kde si to pojistit nejlevněji.Zdravotní statistika občanů ČR

Následující sloupec nepatří mezi příjemné čtení a zcela jistě si nikdo nepřeje osobně přispět do statistiky nemocných a zraněných níže. Přesto v něm najdeme desítky a stovky tisíc osob. Využijme však těchto dat pro získání přehledu zdravotních rizik, které na nás číhají. Pomůže nám to lépe nastavit naše životní pojištění.

Statistika nemocí a úrazů občanů ČR

 • Každý rok v ČŘ umře zhruba 110.000 lidí
 • 50.000 z důvodů nemoci oběhové soustavy
 • 27.000 důsledkem rakoviny
 • 16.000 důsledkem dalších nemocí
 • 6.000 následkem úrazu a otrav
 • 127.000 infekčních onemocnění ročně
 • 83.500 nových onemocnění rakovinou každý rok

Nemoci srdce a oběhového sytému

 • 1.900.000 osob se léčí s vysokým krevním tlakem

 • 750.000 má ischemickou chorobu srdce

 • 255.000 trpí cévními nemocemi mozku

Cukrovka

 • 860.000 osob nemocných cukrovkou

 • 72.000 nových případů každý rok

 • Z toho 11.000 amputací nohy

Počty úrazů

 • Každý rok se v ČR stane téměř 1.800.000 úrazů

 • Z toho kolem 310.000 končí neschopenkou

 • 185.000 končí hospitalizací

 • 2.500 končí invaliditou

 • 6000 končí smrtí

 • Až 200.000 úrazů je způsobeno při dopravní nehodě

Úrazy dětí

 • Až 500.000 dětí ročně ošetřeno pro úraz

 • Až 45.000 dětských úrazů končí hospitalizací

 • Až 3000 dětí ročně skončí s trvalými následky úrazu

Zdrojem uvedených dat je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Životní a úrazové pojištění

Smyslem životního pojištění je snížení finančních dopadů negativní události, kterou je například vážné onemocnění, poranění, nebo smrt pojištěného. V rámci životního pojištění lze k těmto závažným rizikům sjednat i řadu připojištění, ale nikdy by to nemělo být na úkor hlavních rizik. Za hlavní rizika lze považovat smrt, invaliditu, závažná onemocnění a trvalé následky úrazů. Cokoliv dalšího je jen navíc. Praxe je ale taková, že velké množství pojištěných klientů má pojištěny ony doplňující rizika, ale velmi často na úkor těch hlavních. 

Na vině je často neznalost, nebo nedostatečný rozpočet na pojistné krytí, které by vyhovovalo všem parametrům a krylo veškerá myslitelná rizika v dostatečně vysokých pojistných částkách. Měsíční pojistné za takové pojištění by se pohybovalo ve vyšších jednotkách tisíců korun a to zcela logicky naráží na ochutu našich peněženek se tak moc otevřít. 

Jaká rizika a pojistné částky vybrat?

Ustálená doporučení uvádějí vhodné částky pro jednotlivá rizika následovně. Není to ale univerzální rada, vždy je potřeba zohlednit osobní situaci.

Rizika, která by ve vašem pojištění neměla chybět:

 • Pojištění smrti ze všech příčin (nemoc i úraz): minimálně 2 - 3 násobek čistého ročního platu
 • Pojištění invalidity ve variantě nemoc i úraz: Společně s invalidním důchodem by vyplacená částka měla zajistit životní standard minimálně do konce produktivního věku
 • Pojištění vážných onemocnění: Mělo by nahradit chybějící roční příjem.
 • Pojištění trvalých následků úrazů: ve variantě od 0,01% s pojistnou částkou alespoň 1 mil Kč, ideálně 2 mil Kč.

Další rizika a připojištění, která chybět mohou:

 • Denní dávky v pracovní neschopnosti:
 • Hospitalizace:
 • Hospitalizace následkem úrazu:
 • Léčení úrazů:

Častou chybou ve smlouvách o životním pojištění je snaha pokrýt co nejvíce rizik, často v kombinaci se snahou o co nejnižší celkovou cenu pojištění. Výsledkem pak bývají smlouvy sice s širokým pokrytím vyjmenovaných rizik, ale velmi nízkou částkou a následkem toho zanedbatelnou výplatou případného pojistného plnění. To ale smysl životního pojištění není. Smyslem je v případě závažné až fatální životní situace dostat pojistné plnění v takovém obnosu, ve kterém je možné reálné následky takové situace úspěšně eliminovat. A na to jsou potřeba statisíce až miliony korun, nikoliv jednotky tisíc, či v lepším případě nižší desetitisíce. 

Máte-li na životní pojištění omezený rozpočet, což není nic neobvyklého, nesnažte se za každou cenu pojistit vše. Například pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti na stokorunové částky denně zvýší o stokoruny i měsíční pojistné. A tyto stokoruny pak budou chybět na kvalitní pojištění například invalidity. 

Životní pojištění se řídí několika principy. Jeden z principů říká, že pojistná částka je vyplacena jen tomu, komu nastala pojistná událost. A to bez ohledu na to, kolik na pojistném sám zaplatil. Pokud škodní událost nenastane, pojišťovna mu nevyplatí nic. Tento zažitý pořádek v pozitivním smyslu narušuje pojištění Mutumutu, za kterým stojí Komerční pojišťovna. Ta za zdravý životní styl a pravidelné preventivní prohlídky u lékaře svým klientům vrací každý rok až 30% ze zaplaceného pojistného. 

Pojišťovny mají k dispozici velmi podrobné zdravotní statistiky za mnoho let zpětně. Lze říct, že pokud je některé dílčí riziko, nebo pojištění levné, pak je to zejména proto, že je velmi málo pravděpodobné, že nastane. 

Pojištění smrti

Medicína definuje úmrtí jako trvalé vymizení všech známek života bez možnosti jejich opětovného oživení.

Proč se pojistit?

Dopad na finanční rozpočet rodiny je v případě smrti nositele příjmu zřejmý. Závazky, ať  finanční, nebo nefinanční zůstávají, příjem rodiny se sníží, někdy i velmi výrazně.

Pojištění invalidity

Téměř 430.000 lidí pobírá invalidní důchod, tzn. každý 25. člověk v ČR.

Proč se pojistit?

Pro rozpočet rodiny, nebo jedince znamená invalidita největší finanční zátěž, často dlouhodobou. Příjem se sníží na úroveň invalidního důchodu, ale výdaje zůstanou, nebo ještě narostou o náklady léčby. Invalidita je 

Na co si dát pozor?

Základem je mít riziko invalidity pojištěno z příčiny nemoci i úrazu.

Poměrně často se lze u klientských smluv setkat s pojištěním invalidity jen z důvodu úrazu. Takové pojištění vychází levně i pro poměrně vysoké pojistné částky, ale to jen proto, že je velmi málo pravděpodobné.

Pojištění vážných onemocnění

V ČR žije v současnosti téměř 500 tisíc pacientů se zhoubnými nádory a každý rok je nově diagnostikováno přes 80 tisíc zhoubných novotvarů, tzn. každých 7 minut tak přibude 1 pacient. Každý rok pak umírá na následky rakoviny více než 27 tisíc pacientů.

Pojištění vážných nemocí slouží k získání finančních prostředků k dorovnání příjmů a případnému pokrytí zvýšených výdajů na léčbu a během léčby.

Jak se pojistit?

Obvykle stačí volit pojistnou částku tak, aby dorovnala případný výpadek příjmu po dobu jednoho roku, protože během této obvykle dochází buď k uzdravení, nebo posouzení a přiznání invalidity. Pojistnou událostí je okamžik, kdy byla pojištěnému stanovena některá z diagnóz nebo provedena některá z operací odpovídající definici závažných onemocnění uvedených v pojistných podmínkách.

Na co si dát pozor?

Ne každá vážná choroba nebo stupeň její naléhavosti jsou předmětem pojištění závažných onemocnění. Například první stádia či méně vážné formy těchto nemocí nebývají v pojištění zahrnuty a některé nemoci mají nejvyšší výskyt ve věku, kdy již není pojištění aktivní.

Ze závažných rizik jsou tak vážné nemoci nejméně transparentní a nejsou levné. Je na zvážení, zda něco neušetřit na riziku závažných nemocí a neposílit důraz na pojištění invalidity, ke které vážné nemoci mohou směřovat. 

Pojištění trvalých následků úrazů

Jedná se o riziko úrazu s trvalým charakterem. Úraz je ohodnocen na základě oceňovacích tabulek, kde má každý možný úraz svou definici a procentuální vyjádření dle závažnosti a dopadu na zdravotní stav.

Pojišťovny evidují stejné počty úrazů u manažerů jako u hasičů a policistů! Celých 30% všech úrazů s trvalými následky se stane ve věku 30 – 42 let. Ze 70% se jedná o muže.

Proč se pojistit?

V případě vážných úrazů vysoké pojistné plnění, cena rizika není vysoká.

Jak se pojistit?

Obvykle pojišťovny nabízí dva základní intervaly, od kterých se lze pojistit. Od 0,1% (případně podobné číslo) a od 10% stupně tělesného poškození dle oceňovacích tabulek. Zároveň u tohoto rizika funguje progresivní plnění, obvykle znamená až osminásobné i vyšší plnění při 100% tělesného poškození.

Průměrná výše pojistných částek na smlouvách v ČR je u tohoto rizika 570.000 Kč. Tzn. Jste-li takto pojištěni ve variantě od 0,1% a přijdete například o zub (úrazem), vyplatí vám pojišťovna 5.700 Kč (ztráta zubu je obvykle hodnocena 1%). Pokud následkem úrazu například oslepnete ( hodnoceno na 100%), dostanete díky 8x progresi 4.560.000 Kč. Jestliže jste pojištěni ve variantě od 10% tělesného postižení, pak za zub, ani za jiné úrazy do této hodnoty nedostane nic. 

Na co si dát pozor?

80% všech úrazů s trvalými následky je v intervalu od 0,1% do 5% tělesného poškození.

90% všech úrazů s trvalými následky je v intervalu do 25%

Progresivní plnění začíná obvykle od 25%. To znamená, že pokud utrpíte trvalé následky úrazu, velmi pravděpodobně na progresi nedosáhnete. Potřebujete tedy, aby už základní pojistná částka byla dostatečně vysoká. Minimálně na 1 mil. Kč, ale spíše 2 mil. Kč. 

Doporučením je nastavovat toto riziko ve variantě od 0,1% tělesného postižení a na co nejvyšší částky (minimálně 1 mil., radši i více) a nespoléhat na progresi. Bude-li vám někdo nabízet pojistnou částku výrazně nižší, než 1 mil. Kč, buďte obezřetní, nesvědčí to příliš o vysoké kompetenci takového poradce. 

Pojištění pracovní neschopnosti:

Platí pro úraz i nemoc, obvykle v intervalech od 15., 29. 60. dne. Varianta od 15. dne není levná, cenově nejlépe vychází varianta od 60. dne. Průměrná doba v pracovní neschopnosti je ale okolo 40 dnů, navíc každá léčba má tabulkově danou nezbytnou dobu léčení a víc pojišťovny obvykle neplatí. Je na zvážení každého, zda se na toto riziko pojistit, nebo případnou pracovní neschopnost překonat s pomocí finanční rezervy.

Na co si dát pozor?

Na velkém množství smluv je možné najít pojištění denních dávek na nízkou a nedostačující částku, obvykle na 100 - 200 Kč denně s délkou platnosti pojištění v desítkách let. Takový návrh by měl být dalším upozorněním na nekompetentnost poradce a neschopnost myslet v souvislostech. Dostat jako kompenzaci 100 Kč za den nepomůže ničemu ani v dnešní době, natož po 30 letech působení inflace,

Pojištění hospitalizace:

Další z řady často sjednávaných rizik. Není drahé, na smlouvě vypadá pěkně, ale při průměrné době pobytu v nemocnici 7 dní nemá příliš význam.

Jak pojištění zanikne?

Spolu se základním pojištěním zanikají vždy i všechna sjednaná pojištění všech pojištěných.

Pojištění může pojistník a pojišťovna ukončit také výpovědí, a to:

Jaká byla praxe u životního pojištění?

S nástupem finančně poradenských struktur se na trh dostalo velké množství nepoctivých, nebo nedostatečně vzdělaných finančních poradců. Mnozí z nich nabádali své klienty k ukončování teprve nedávno sjednaných smluv a uzavírání nových (údajně lepších) ve velmi krátkých intervalech, často po roce, nebo po dvou. Motivem byla samozřejmě opětovně vyplacená provize od nové pojišťovny. Nebrali ohled na skutečnost, že některá rizika pojištěna na smlouvě začala být platná až po několika měsících po uzavření smlouvy. Tomu se říká karenční doba, nebo karenční lhůta a pojišťovny se tím kryjí proti pojistným podvodům, aby se například klient s čerstvou diagnózou neběžel ještě rychle pojistit.  Týkalo se to hlavně pojištění invalidity a vážných nemocí, čili velmi důležitých rizik na smlouvě o životním pojištění. Klient tak platil drahá rizika, která ho ale výraznou část pojistné doby nekryla, a když začala být platná, přišel pojišťovací poradce a smlouvu zrušil a založil klientovi novou, kde ony lhůty začínaly běžet znovu. Klient tak byl nepojištěn a poradce inkasoval opakovaně vysokou provizi. Životní pojištění opravdu není potřeba měnit každý rok, je to dlouhodobý produkt. Pokud bylo v počátku nastaveno dobře, není obvykle důvod do něj zasahovat, rušit ho a zakládat nové. 


Životní a úrazové pojištění si můžete snadno sjednat pod tímto odkazem. Službu zajišťuje RIXO.cz což je srovnávač, který vám pomůže porovnat ceny pojištění od několika pojišťoven najednou. Díky Jakpojistim.cz víte jak se pojistit a díky RIXO.cz zjistíte, kde se pojistit nejlevněji.