Odpovědnost

Předmětem pojištění odpovědnosti je právní vztah - odpovědnost za škodu způsobenou jiné osobě a vznik povinnosti nahradit této osobě způsobenou škodu. O této povinnosti může rozhodnout i soud, nebo jiný orgán. Obvykle se pojištění vztahuje na všechny členy domácnosti i domácí mazlíčky. Platnost pojištění přesahuje i hranice ČR. V závislosti na zvolené pojišťovně a jejím produktu pak může být pojištění platné v rámci Evropy, nebo celého světa.

Ročně bývá hlášeno kolem 100 tis. pojistných událostí z pojištění odpovědnosti. Z toho celá čtvrtina bývá způsobena dětmi, nebo domácími zvířaty. Pojištění odpovědnosti však má sjednáno jen zhruba 30% Čechů. 

Pojištění odpovědnosti:

Škoda z pojištění odpovědnosti je poškozenému hrazena pouze v takovém rozsahu, za který pojištěný odpovídá. Může jednat například o následující škody:

Škodní události, které pojišťovny proplatily:

  • Žena se psem přišla na návštěvu ke známým – v nestřeženém okamžiku pes poškrábal rámy oken a dveří a způsobil škodu za 250.000 Kč
  • V aquacentru na tobogánu pojištěný nedodržel časový odstup, dojel před ním jedoucí osobu, které způsobil poranění páteře s následným trvalým omezením pohyblivosti. Celková škoda zahrnovala bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, náklady na péči o poškozeného, náklady na bezbariérové úpravy bytu i náklady vynaložené zdravotní pojišťovnou a dosáhla 19,5 milionu korun
  • Mladý muž si nevšiml jiného plavce a skokem do vody mu způsobil poranění páteře. Celková škoda dosáhla téměř 1,5 milionu korun
  • Pojišťovna vyplatila 1,3 miliónu korun rakouské lyžařce, která si kvůli srážce se snowboardistou - klientem pojišťovny zlomila nohu
  • Pojišťovna řešila škodu ve výši 1,8 miliónu korun, kdy její klient vytopil souseda

Cena za pojištění odpovědnosti z občanského života není nijak vysoká, odpovědnost s limitem 1 mil. Kč lze sjednat kolem 300 - 400 Kč ročně. Tento limit by měl být dostačující pro většinu majetkových škod, ale naprosto nedostatečný může být pro újmy na zdraví a následnou úhradu léčby, kompenzace ztráty výdělku, snížení společenského uplatnění a dalších nákladů. Pojištění občanské odpovědnosti s limitem 20 mil. Kč vyjde zhruba na 2000 - 2500 Kč ročně. Vzhledem k faktu, že se pojištění obvykle vztahuje na všechny členy domácnosti a platí i v zahraničí je to naprosto zanedbatelná částka k výši krytí, které poskytuje. Dle údajů České asociace pojišťoven postačuje sjednaný limit ve výši 5 mil. Kč na pokrytí 95% všech vyplývajících nároků, ale někdy ani ten nemusí stačit. Vhodným limitem může být alespoň dvojnásobek této částky, případně více. Naopak limity v intervalech 1 - 2 mil. Kč, které často bývají sjednané v rámci starších smluv na pojištění nemovitostí jsou nedostatečné. Pojištění odpovědnosti lze sjednat buď samostatně, nebo v rámci pojištění nemovitostí.  

Pojištění občanské odpovědnosti nabízí většina pojišťoven. Níže přehled krytí u vybraných pojišťoven: 

  • Generali Česká pojišťovna: limit 15.000.000 Kč
  • ČSOB pojišťovna: limit 50.000.000 Kč
  • Direct pojišťovna: 25.000.000 Kč
  • Kooperativa pojišťovna: 50.000.000 Kč
  • Uniqa pojišťovna: 50.000.000 Kč

Odpovědnost nepodceňujte ani na cestách. S pojištěním AXA Assistance si můžete sjednat pojištění odpovědnosti až do výše 25.000.000 Kč. Chystáte-li se lyžovat do Itálie, bez pojištění odpovědnosti vám hrozí pokuta a odebrání skipassu. Toto pojištění je totiž povinné a v případě kontroly na sjezdovce musíte být schopni na prokázat, že ho máte uzavřené. Více o cestovním pojištění si můžete přečíst ZDE.

Co bývá ve výlukách? Pojišťovny nehradí škody způsobené v rámci rodinných a příbuzenských vztahů. Vyloučeny jsu také škody způsobené pod vlivem alkoholu a omamných látek a škody způsobeny úmyslně.

Z pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě pojišťovny obvykle neplní škody a újmy způsobené: