Jak pojistit byt?

V principu se pojištění bytu od pojištění rodinného domu tolik neliší. Stejně jako u domu se pojišťuje zvlášť nemovitost a zvlášť domácnost. Nemovitostí se v případě bytu rozumí obvodové zdi. Domáctnost stejně jako u domu tvoří vnitřní vybavení, elektronika, nebo osobní věci. Jak u domu, tak u bytu hrozí a i se v praxi velmi často vyskytuje podpojištění. Tedy stav, kdy je byt pojištěn na nižší hodnotu, než v současné době má. To může mít za následek výrazné krácení případného pojistné plnění.  

U pojištění bytových jednotek často může docházet k souběžnému pojištění ze strany SVJ a ze strany vlastníka jednotky. Pokud je pojistka SVJ na celý objekt uzavřena správně a na patřičnou hodnotu, pak by mělo být pro majitele jednotky dostačující pojištění domácnosti a odpovědnosti. Pokud správně uzavřená není, nebo má-li majitel jednotky o pojištění SVJ pochybnosti, může si pojistit i nemovitost, tedy obvodobé zdi jednotky. Stejně tak to po něm bude chtít banka v případě hypotečního úvěru. Ovšem v případě pojistné události bude vyplacena škoda jen z jedné pojistky.    

Byt by měl být pojištěn na takovou hodnotu, za kterou si budete schopni ve stejné lokalitě pořídit byt obdobných parametrů. Výrazný nárůst hodnoty bytů udělal v posledních letech z mnoha lidí milionáře, ale, pojistné částky jejich nemovitostí zůstaly na původních hodnotách. Aktualizovat pojistné částky je v takových případech nezbytná nutnost.

Problematika nových a časových cen

Cena je cena, nebo snad ne? V pojišťovnictví, případně dalších ekonomických oborech to nemusí být vůbec tak jednoznačné. Rozdíl, jestli dostanete vyplacené peníze v nové, nebo časové ceně může být výrazný. Časová cena totiž zohledňuje opotřebení a snižování hodnoty v čase. Nejsnáze si to lze představit u aut, které se také na časovou cenu pojišťují. Hodnota auta v době pořízení může být rovný milion, po třech letech to může být třeba je 700 tis. Kč a po deseti letech 250 tis. Kč. Dojde-li v desátém roce k havárii a vůz bude neopravitelný, vyplatí pojišťovna jen oněch 250. tis. Kč, tedy aktuální hodnotu vozu v daném čase, odpovídající opotřebení a ztrátě hodnoty. 

Nová cena je ta, za kterou v dnešní době postavíte například stejný, nebo obdobný dům. Dalo-li se například v roce 1980 postavit dvoupatrový rodinný dům za 250.000 Kčs, který musel být například vlivem požáru, nebo povodně stržen, je jasné, že dnes ho za stejnou částku znovu nepostavíte. Jeho nová cena dnes může být například 5.000.000 Kč. Byl-li tedy dům pojištěn na novou cenu a odpovídající hodnotu, majitelé dostanou vyplacené plnění v této nové ceně a mohou si postavit obdobný dům znovu. Byl-li však dům pojišťěn na cenu časovou a odpovídající hodnotu, bude pojistné plnění poníženo o uvažované opotřebení onoho domu. Pojistné plnění tak bude nižší a často i výrazně, přestože pojistná částka byla stejná jako v příkladu s cenou novou. V pojistných produktech pojišťoven se lze setkat ještě s pojmem cena obvyklá. Ta vyjadřuje cenu, které je možné dosáhnout při prodeji předmětné věci, nebo nemovitosti v daném místě a čase. U starého vybavevní domácnosti bude případná výplata pojistného plnění u pojištění na cenu obvyklou velmi nízká, ale existují případy, kdy je naopak pojištění na cenu obvyklou více než vhodné. Těmi případy je například pojištění starožitností, uměleckých, nebo sběratelských předmětů, jejichž cena v čase roste.   

Z výše uvedeného sice nevyplývá jednoznačné určení, na jakou cenu je lepší si majetek pojistit, ale v případě nemovitostí to ve většině případů bude cena nová. U rodinných domů jednoznačně. Možnost obvyklé ceny by sice mohla být zdánlivě výhodnější, zvlášťě v atraktivních lokalitách, ale je potřeba vzít na vědomí, že pojišťovna nevyplatí nic nad rámec reálné škody. Shodný dům, který stojí zovu postavit 5 mil Kč může mít tržní cenu třeba dvojnásobně vyšší, bude-li se nacházet v atraktivní lokalitě a pravděpodobně byste ho za tuto cenu i prodali, ale pojišťovna vyplatí jen tolik, za kolik ho znovu postavíte a to je jen oněch 5 milionů.

U bytů bude ve většině případů také výhodnější pojištění na novou cenu. Z logiky věci je patrné, že pojištění na novou cenu bude dražší, než na cenu časovou, protože případná výplata pojistného plnění bude vyšší. Pojistit si tak majetek kvůli drobné úspoře na časovou cenu je typickým příkladem šetření na nesprávném místě.

Pojištění u bytů i domů by mělo být voleno na novou cenu. Rozdíl je v určení pojistné hodnoty. U bytu by pojistná hodnota měla odpovídat jeho tržní ceně, nikoliv reprodukční, u rodinných domů je to naopak. Pojištěním domu na hodnotu tržní ceny sice obvykle neuděláte chybu ve smyslu nízko zvolené částky a hrozícího podpojištění, ale na pojistném budete přeplácet a v případě totální škody nedostanete vyplaceno více, než činí reprodukční hodnota. Tržní cenu domu totiž určuji a výrazně navyšuje i pozemek a ten se nepojišťuje.

Nezapomenout na pojištění odpovědnosti

Mít sjednané pojištění odpovědnosti je v zájmu jak majitelů rodinných domů, bytů, ale i nájemníků. Pro majitele nemovitosti je určen produkt pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti, který kryje škody spojené s pojištěnou, ale často i dalšími nemovitostmi v držení pojištěného. Může se jednat napříkald o pád střešní tašky, nebo třeba květináče z okna na ulici, nebo rozšíření požáru na vedlejší nemovitost, vytopení sousedních jednotek a další škody.

Dalším produktem odpovědnostního pojištění je pojištění z občanského života. To bývá rovněž součástí nemovitostních pojištění, ale kryje škody způsobené jiným osobám vlivem běžné činnosti. Může jít o neúmyslně poškozený majetek, nebo způsobené zranění. Více o odpovědnostním pojištění si můžete přečíst ZDE.