Povinné a havarijní pojištění motorových vozidel

Povinné ručení

Povinné ručení, nebo správněji pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel kryje způsobenou škodu druhým osobám. Pojištěným je obvykle řidič, ale výplatu pojistného plnění obdrží ten, jemuž řidič provozem vozidla způsobí škodu. A protože takto způsobené škody mohou být opravdu vysoké, lze říct, že kryti jsou vlastně oba.

Pojištěný má právo na náhradu škody za kterou odpovídá těm, kteří škodu způsobenou v souvislosti s provozem motorového vozidla pojištěného utrpěli. Pojištěný má nárok, aby za něho pojistitel nahradil vzniklé škody, a to škody vzniklé na zdraví a usmrcením, škody vzniklé poškozením, zničením či ztrátou věci, jakož i škody vzniklé odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost je opatrovat, škody, které mají povahu ušlého zisku, účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování výše uvedených nároků na náhradu škody apod. Jako každé pojištění, i toto povinné obsahuje výluky, se kterými je více než vhodné se seznámit. Některé z nich jsou pospané níže:

Výluky

 • Vlastní škody vzniklé pojištěnému jako řidiči, jehož provozem byla škoda způsobena

 • Škody, za které pojištěný odpovídá svému manželovi, nebo osobám, které s ním v době vzniku škody žily ve společné domácnosti (neplatí pro škody na zdraví)

 • Mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem nebyla-li způsobena jiným vozidlem (neplatí pro škody na zdraví)

 • Škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla

 • Škody způsobené provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži

 • Škody vzniklé provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události, má-li s tím provoz vozidla přímou souvislost.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění kryje škody na vašem voze proti následkům živlů, vandalismu, havárie a odcizení. Není povinné, ale u nových, nebo novějších aut je vhodné si ho sjednat, protože kryje investici vydanou za pořízení vozu. Pojistné plnění bývá vyplaceno v časových cenách, což znamená, že v případě škody pojišťovna uhradí tolik, kolik by vůz ve shodné konfiguraci a motorizaci stál v době pojistné události. U nových vozů lze sjednat připojištění GAP, které během určité doby, obvykle tří let od pořízení vozu kryje jeho pořizovací hodnotu. V takovém případě bude pojišťovně potřeba dodat fakturu za pořízení vozu. U standardního havarijního pojištění stačí hodnotu vozu určit pojistníkem. Obvykle v tom nebývá takový problém, jako u určení hodnoty nemovitosti, protože každý patrně ví, za kolik si auto pořizoval. V případě pochybností lze hodnotu snadno ověřit na inzertních portálech. Zároveň i pojišťovny poměrně přesně umí hodnotu určit a navrhnout. Nicméně neumí zohlednit rozdíly ve výbavě u totožných modelových řad vozů, což může dělat také výrazný rozdíl na hodnotě vozu. Stejně tak, pokud zákazník dostane od prodejce výraznou slevu, měl by vůz pojistit na hodnotu bez této slevy.

Asistenční služby

Z asistenčních služeb může vhod může přijít hlavně pojištění odtahu. Zde ale pozor. Nutnost odtahu nastane obvykle po poruše, nebo nehodě, ovšem základní balíčky pojištění asistence obsahují převážně odtah jen po nehodě. Může se tak stát, že na lince asistenčnís služby strávíte dlouhé minuty popisováním místa, kde se s nepojízdným vozem nacházíte, aby se na konci hovoru ukázalo, že máte pojištěn odtah jen z důvodu nehody a máte tedy smůlu. V takové případě si odtah zaplatíme sami, což je náklad několika tisíc korun. Stojí-li nepojízdný vůz na dálnici, odtah je obvykle ještě o něco dražší.

Stejně tak se může oplatit i pojištění skel, zvláště pokud se jedná o sklo se zabudovanými senzory, nebo vyhříváním. Takové čelní sklo může přijít i na desítky tisíc korun.

Na co si dát pozor?

 • Nepojízdné auto tažené na laně. Pokud dojde ke srážce, například proto, že řidič porouchaného, taženého vozu nedobrzdí a nabourá do vozu před sebou, pojištovna nemusí škodu z povinného ručení porouchaného vozu uhradit, protože tažený vůz může považovat za přípojné vozidlo
 • Co je porucha a co závada? Porucha je nepojízdnost mechanickou, nebo elektronickou závadou. Závada například natankování špatného typu paliva, nebo defekt. Pojistné podmínky tyto termíny rozlišují
 • Co je nařízený odtah? Odtah nařízený státním orgánem, například policií.

Pád stromu není to samé, jako pád stromu

Byť na první pohled takové tvrzení nedává smysl, z pohledu pojišťovny to mohou být dvě odlišné záležitosti. Jejich závěrem pak může být vyplacení, nebo nevyplacení pojistného plnění. Zaparkuje-li řidič pod zdravým stromem a nečekaně během doby parkování přijde vichřice, strom vyvrátí, ten spadne na auto a poškodí ho, pak lze očekávat vyplacení pojistného plnění. Pokud ale řidič zaparkuje pod starým, suchým stromem, u kterého je jeho stav patrný a takový strom vlivem svého stáří a stavu na auto spadne a poškodí ho, pak vyplaceno pravděpodobně nebude nic, protože pojištěný má za jednu ze základních podmínek škodním událostem předcházet a zde tak neučinil.    

Co ovlivňuje cenu povinného a havarijního pojištění?

 • Řidič, jeho věk a škodní historie
 • Bydliště. Velká města znamenají obvykle příplatek
 • Výkon vozu
 • Cena vozu
 • Tovární značka
 • Způsob užití vozu - běžný/taxi