Jak ukončit pojištění?

Informace o tom, jak si pojištění sjednat najdete na úvodních stránkách každé pojišťovny. Ale pokud potřebujete pojištění zrušit, je potřeba vynaložit mnohem více usílí a potřebných informací se dopátrat. Pro zjednosušení a usnadnění přinášíme přehled důvodů, ze kterých lze pojištění ukončit, kdy a také jak to udělat. Některé pojišťovny umožňují ukončení pojistných smluv online, ty jsou v přehledu na konci článku zvýrazněny tučným písmem a po kliknutí na jméno pojišťovny se dostanete na jejich formulář k ukončení pojištění. Kliknutí na jméno nezvýrazněné pojišťovny vás zavede na stránku dané pojišťovny s informacemi, jak pojištění ukončit a kam případně zaslat výpověď. 


Z jakých důvodů lze pojištění ukončit?

 • Výpověď ke konci pojistného období. Většina pojišťoven trvá na doručení ukončení pojistné smlouvy ve lhůtě nejméně 6 týdnů před datem výročí smlouvy. Pokud ukončení smlouvy doručíte později, pojišťovna smlouvu ukončí k dalšímu výročí, tedy nejčasti za rok. Velmi proklientský přístup zvolila pojišťovna Direct, která umožňuje pojištění ukončit kdykoliv.
 • Výpověď do dvou měsíců od sjednání smlouvy
 • Odstoupení od smlouvy do 14 dnů. V případě životního pojištění do 30 dní. Tuto variantu můžete využít v případě, že k uzavření smlouvy došlo na dálku. Nelze ovšem obvykle použít v případě cestovního pojištění. Odstoupit od smlouvy tímto způsobem mohou pouze spotřebitelé, nikoliv podnikatelé. V případně odstoupení je nutné výslovně uvést, že se jedná o odstoupení.  
 • Změna vlastnictví. Pokud prodáte byt, dům, auto, nebo další majetek, pojišťovna pojištění ukončí, ovšem musíte ji informovat a často i prodej doložit. Například kopií kupní smlouvy. Než tak učiníte, bude vám účtováno pojistné. 
 • Výpověď pro nesouhlas se změnou pojistného. Navrhne-li vám pojišťovna zvýšení pojistného na další pojistné období, nemusíte s tím souhlasit. V takovém případě máte možnost pojištění vypovědět.
 • Vyřazení vozu z evidence, nebo zánik pojištěné věci. Pokud pojištěná věc zanikne, zaniká tím i pojistný zájem. Pojišťovnu informujte a pojištění ukončete. Opět bude potřeba zánik nějak prokázat, například protokolem.
 • Ukončení pojištění dohodou.   
 • Ukončení nezaplacením pojistného. Není to doporučený způsob, ale i to je cesta, jak pojištění ukončit. Pojišťovna však pojištění neukončí ihned, ale nejdříve po třech upomínkách. Do doby ukončení pojištění však pojištění stále platí, byť nebylo pojistné uhrazeno. To však pojišťovna bude chtít a při nezaplacení vymáhat. 
 • Ukončení smlouvy do 3 měsíců od pojistné události. Následující tři měsíce po pojistné události můžete pojistnou smlouvu vypovědět. Od doby výpovědi začne běžet měsíční výpovědní lhůta.

Co musí obsahovat výpověď pojištění a jak ji podat?

Výpověď pojištění můžete podat několika způsoby, nejčastění písemně, prostřednictvím datové schránky, nebo online formuláře dané pojišťovny. 

Náležitosti písemné výpovědi:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Číslo pojištění
 • Text a důvod výpovědi
 • Další dokumenty, pokud jsou potřeba
 • Podpis (nemusí být ověřený)

K vygenerování výpovědi pojistné smlouvy můžete využít odkazů níže. Výpověď poté podepsanou pošlete na kontaktní adresu pojišťovny.


Ukončení pojištění online ve vybraných pojišťovnách. Zvýrazněné pojišťovny umožňují ukončení pojištění online.