Pojištění pohledem statistiky

Pojištění je jediný produkt, který si nemůžete pořídit v momentě, kdy ho potřebujete. V případě škody, nebo situace ze které je zřejmé, že ke škodě dojde už je na sjednání pojištění pozdě. Pojištění si tedy musíte sjednat předem. Ale jaké pojištění a jaká rizika si vybrat a proti čemu se pojistit?  

Životní pojištění

Problematika životního pojištění je poměrně obsáhlá a je jí věnována samostatná kapitola ZDE. Ve zkratce lze konstatovat, že drtivá většina příčin výplaty pojistného plnění smrti, nebo invalidity je způsobena vlivem nemoci a nikoliv úrazu. Mít taková rizika, která jsou z pohledu života i pojištění naprosto zásadní, pojištěna jen na riziko úrazu znamená být nepojištěn zhruba z 95% na hrozící rizika. Býval to dříve častý trik nepoctivých finančních poradců, jak prodat levné pojištění.

Pojištění nemovitostí

Ročně dochází k necelým 300.000 škodám na majetku. Dlouhodobě nejvyšší podíl na tomto čísle tvoří vodovodní škody, s necelými 50.000 hlášenými pojistnými událostmi, ale jednorázově je v určitých letech umí překonat i škody způsobené vichřicí. Jestliže nejpočetnější bývají vodovodní škody, pak co se celkové škody vyjádřené v penězích týče, bývá na prvním místě požár. Těch bývá sice hlášeno kolem 5000 ročně, ale celková výše škod se v případě požáru pohybuje kolem 3.5 miliard korun, kdežto u vodovodních škod to bývá o 2 miliardy méně. Vítr ale umí i v tomto žebříčku zvítězit a například za rok 2021 bylo jen na škodách z vichřice vyplacenou téměř 4.5 miliardy korun. Ke krádežím v rámci pojištění nemovitostí pak dochází asi v 13.000 případech za rok s průměrnou škodou 0.4 miliardy Kč, ovšem s rostoucím trendem. Více informací k pojištění nemovitostí ZDE.  

Pojištění motorových vozidel

Ročně dojde na českých silnicích v průměru ke 100.000 nehodám. Z tohoto počtu 20.000 bylo s následky na životě a zdraví. Průměrná škoda na majetku je necelých 80.000 Kč na jednu nehodu. Nejvíce nehod se stává v pátek, nejméně v neděli. 

Počet smrtelných nehod se ročně pohybuje mezi 400 - 500 usmrcenými účastníky provozu, z toho celou polovinu tvoří řidiči, nebo spolucestující v osobním voze. Další ohroženou skupinou jsou chodci a řidiči motocyklů, obě skupiny tvoří na celkovém počtu usmrcených zhruba 15%. Naopak velmi bezpečné se jeví cestování autobusem, které se často obejde i bez obětí. Tato statistika samozřejmě nezohledňuje počty přepravených cestujících v poměru na počet nehod, přesto určitou výpovědní hodnotu má. Více informací k pojištění motorových vozidel ZDE.