Profesní odpovědnost

Zákon definuje profese, které musí mít povinně uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody. To chrání jak klienta, tak samotného poskytovatele služeb. Pojištění kryje za újmu způsobenou vadou dodané služby, ale i odpovědnost za převzaté dokumenty a další škody.

Vybrané profese, které musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti

 • Advokát
 • Auditor
 • Autorizovaný architekt
 • Daňový poradce
 • Dražebník
 • Insolvenční správce
 • Odhadce majetku
 • Realitní zprostředkovatel
 • Zprostředkovatel pojištění
 • Zprostředkovatel úvěru
 • Poskytovatel software
 • Účetní
 • Znalec

Pojištění odpovědnosti je možné si sjednat online například v