Změny v zákoně o povinném ručení

23. prosince 2023 vejde v platnost nový zákon upravující povinné ručení. Po mnoha letech se změní minimální limit pro pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, známé spíš pod zlidovělým názvem povinné ručení. Doposud platný minimální limit v hodně 35/35 milionů korun bude navýšen na 50/50 milionů. Limity se uvádějí dva a byť ve stejné výši, každý se vztahuje na jiné typy škody. V případě pojistné události se jeden limit použije na škody na majetku a druhý na škody na zdraví. Podstatný rozdíl je v tom, že o limit na škody na majetku se dělí všichni poškození, limit za škodu/újmu na zdraví se vztahuje na každou, jednotlivou osobu. Výrazný nárůst nákladů na zdravotní péči, odškodnění za snížené společenské uplatnění, cen za náhradní díly a práci stojí za nutností minimální limity navýšit. Ačkoliv se může zdát, že limit 35 milionů korun na škodu na majetku třetím osobám je dostatečný, ne vždy to tak musí být. V případě zavinění hromadné nehody na dálnici, srážce s vlakem, případně další závažnou škodou se může stát, že tento limit bude dosažen, nebo dokonce přesáhnut. A v takovém případě by cokoliv nad sjednaný limit musel zaplatit viník nehody. Navýšení minimálních limitů tedy chrání všechny účastníky provozu. S navýšením limitů bude spojeno i navýšení ceny za pojištění. To se samozřejmě netýká těch, kteří už nyní mají sjednané limity vyšší, než oněch 50/50 mil. Kč. Množství řidičů ale hlavně z důvodu finanční úspory volilo limit nejnižší. Těm se tedy nyní bude zvedat. V praxi by změna měla proběhnout tak, že pojišťovny tyto klietny osloví s patřičnou informací a navrhovanou úpravou. Nebude tedy nutné chodit na pobočku pojišťovny, nebo činit jiné kroky. Přesto si v kalkulačce na této stránce můžete povinné ručení propočítat.

Změna se však dotýká i osob uvedených na pojistné smlouvě. Nově bude muset být povinné ručení napsáno na skutečného provozovatele vozu, nikoliv na majitele. Pojištěny budou muset být i elektrokoloběžky, segwaye a podobná vozítka překračující maximální rychlost 25 km/h, případně mají více než 25 kg váhy a přesahují rychlost 14 km/h. Zahradní traktůrky se povinosti mít sjednané povinné ručení vyhnou, ale jen za podmínky, že neopustí vlastní pozemek. V opačném případě bude nutné sjednat pojištění odpovědnosti za škodu i pro ně.