Odpovědnost nájemníka

Na pojištění by neměli zapomínat ani uživatelé nájemních bytů, protože i oni mohou způsobit škodu, jejíž výše nebude zanedbatelná. Příkladem může být třeba vytopení sousedů. Vodovodní škody jsou nejčastějšími škodami v pojištění nemovitostí a zdaleka se nevyhýbají ani nájemníkům. Pojištění odpovědnosti nájemníka ale umí krýt i neúmyslné poškození věcí pronajatých, občanskou odpovědnost a to pro všechny členy domácnosti, pojištění elektroniky, osobního vybavení, nebo asistenční služby, jako je třeba otevření dveří zámečníkem.

Pronajímatelé bytů podmínku sjednání pojištění velmi často vkládají do nájemních smluv. Pojištění lze sjednat online, není nikterak drahé a jeho opomenutí může vyjít hodně draho. 

K jakým škodám může dojít?

  • Vytopení obývaného, nebo sousedního bytu
  • Požár, kouř, který poškodí obývaný, nebo sousední byt
  • Poškození vybavení bytu v majetku pronajímatele
  • Jiné škody na majetku a zdraví druhých osob i mimo pojištěnou nemovitost (odpovědnost občana)

Co bývá ve výlukách?

  • Škoda, kterou způsobíme sami sobě, příbuzným, nebo osobám, s nimiž sdílíme domácnost