Jak pojistit solární panely?

V posledních letech vzrostla popularita fotovoltaických elektráren, tepelných čerpadel a podobných zařízemí a můžeme je vidět na velkém množství střech a dalších ploch. Investicí do takových řešení ovšem výrazně zvyšujete hodnotu nemovitosti, na což je nutné myslet i co se pojištění nemovitosti týče. V opačném případě bude reálně hrozit stav podpojištění, kdy hodnota nemovitosti výrazně převýší pojistnou hodnotu uvedenou v pojistné smlouvě. To poté může mít za následek výrazné krácení pojistného plnění. aby k tomu nedošlo, aktualizujte pojistnou hodnotu své nemovitosti. 

Jaká rizika jsou s FVE spojena?

Statistika uvádí jako nejčastější příčinu pojistných událostí u FVE živly, čímž se rozumí hlavně vichřice, požár, krupobití, pád stromu, úder blesku. To znamená poničení kroupami, úderem blesku, nebo pádem jiného předmětu. Panely jsou samozřejmě konstruovány tak, aby dokázaly živlům odolávat, ale i jejich odolnost má své limity. Až za živly bychom ve statistice našli krádeže a další důvody hlášení pojistných událostí FVE. 

Jaké pojištění se vztahuje na solární panely, tepelná čerpadla a další příslušenství? Dobrá zpráva je, že pevně ukotvená zařízení tohoto typu tvoří s hlavní budovou jeden celek, tudíž jsou obvykle pojištěna v rámci hlavního pojištění, případně v rámci sublimitu pojištění vedlejších staveb.  Rozdíl může plynout z technického řešení konkrétní instalace, ale i z postoje konkrétní pojišťovny. Ten lze dohledat v pojistných podmínkách. Pro příklad lze uvést situaci, kdy FVE instalovaná na střeše domu bude součástí pojištění hlavní budovy, ale FVE instalovaná na jiné platformě mimo hlavní stavbu bude součástí připojištění vedlejších staveb. Případně se může jednat o kombinaci obou technických řešení

Na co si dát pozor, pokud je FVE součástí připojištění vedlejších staveb? Toto připojištění obvykle odpovídá zhruba 10% pojistné částky hlavní budovy. Instalací FVE, která by spadala do této kategorie by výrazně narostla hodnota souboru pojištěných předmětů, ale pojistná částka by se stala nedostačující.

Na co dalšího je nutné dát pozor?

  • Zařízení musí být odborně nainstalováno a musí probíhat pravidelná revize
  • Nepodceňovat pojištění odpovědnosti, pokud požár přeskočí na dům souseda, bude nutné uhradit i škodu na jeho nemovitosti. S tím pomůže právě pojištění odpovědnosti
  • Pojištění Přepětí a podpětí
  • Aktualizaci pojištění řešit ideálně ještě před samotnou instalací
  • Cenu pojištění zvedněte o nedotovanou cenu FVE

Pojištění fotovoltaiky si můžete v rámci pojištění nemovitosti sjednat třeba zde