Cestovní pojištění seniorů

Cestování zdaleka není jen doménou mladých, na cesty se pravidelně vydávají i lidé staršího data narození. A přestože se mírně liší preference jejich destinací, obvykle míří do okolních zemí, servis v podobě cestovního pojištění potřebují také. Při sjednání cestovního pojištění však mohou být oproti mladým znevýhodněni, neboť za stejné pojištění musí zaplatit více. Je to dáno vyšším rizikem zdravotních komplikací a případnou nákladnější a náročnější zdravotní péčí. Přes vyšší cenu pojištění lze jeho sjednání jednoznačně doporučit. V opačném případě se šetření na nesprávném místě může i velmi prodražit. 

V čem se cestovní pojištění pro seniory liší?

Pojišťovny pro seniory nenabízejí odlišné produkty cestovního pojištění, přesto odlišnosti v jejich nabídkách existují. Pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven definují, od kolika let považují pojištěného za seniora, což má vliv na konečnou cenu za pojištění. U většiny pojišťoven je to od 70. roku věku, výjimkou je pojišťovna Uniqa, která za seniora považuje osobu starší 66 let.

Od jakého věku jste pro pojišťovnu senior?

  • AXA Assistance - od 70 let
  • Direct pojišťovna - od 70 let
  • ČSOB pojišťovna - od 70 let
  • Česká podnikatelská pojišťovna - 
  • Generali Česká pojišťovna - od 70 let
  • Kooperativa pojišťovna - od 70 let
  • Union pojišťovna - od 70 let
  • Uniqa pojišťovna - od 66 let

Výluky v cestovním pojištění pro seniory.